Skötsel

Ditt instrument trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet. Vårt skandinaviska klimat är mycket varierande. Regn och fuktighet på hösten, ofta med en abrupt övergång till vinter och minusgrader, då luften i våra centralvärmda hus blir extremt torr. Pianots placering i miljön spelar därför en stor roll både beträffande stämhållning och mekanikens funktion. Olämpliga placeringar är framför fönster och värmeelement, där instrumentet ju kan utsättas för starka temperaturväxlingar.

Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har bör det stämmas en gång per år. Vid längre intervaller sjunker tonhöjden och när instrumentet slutligen dras upp och stäms blir hållbarheten sämre. Det måste då ofta stämmas flera gånger för att återfå stabiliteten.